I Polowanie Dian - KŁ TUR Oława i ZO PZŁ Wrocław 19.10.2019