Aktualności

[23-09-2013] Kurs dla selekcjonerów zwierzyny płowej

Informujemy o rozpoczęciu kursu na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania, więcej na zakładce Szkolenia na selekcjonerów

[17-09-2013] Składka członkowska na rok 2014

Składka członkowska do PZŁ na rok 2014 wynosi:
Składka normalna -€“ 290 zł (plus ubezpieczenie myśliwego 35zł) – razem 325 zł
Składka ulgowa -€“ 145 zł (plus ubezpieczenie myśliwego 35 zł) –  razem 180 zł

Składka ulgowa przysługuje myśliwym uczącym się, którzy nie ukończyli 25. roku życia i przedłożyli do ZO aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz myśliwym, którzy w roku poprzedzającym (2013) ukończyli 70 lat.

Termin opłacenia składki: 31.12.2013r.

[10-09-2013] Szkolenie weterynaryjne - nowe terminy

Zapraszamy na szkolenie weterynaryjne dla myśliwych z zakresu oględzin tuszy organizowane w świetlicy tut. Zarządu w terminach 14/21/28 października (3 dni).

Więcej szczegółów w zakładce szkolenia-inne

[21-08-2013] Ubezpieczenie OC dla kół łowieckich i OHZ 2014

Informujemy, że rozpoczyna się następny, roczny okres realizacji ubezpieczenia OC kół łowieckich począwszy od 01.10.2013 do 30.09.2014 r.
W tym sezonie ubezpieczenie pozostaje na niezmienionym zeszłorocznym poziomie, zarówno co do wysokości składki jak i sumy ubezpieczenia, oferując kołom trzy warianty do wyboru:

 • wariant I - składka roczna od koła wynosi 550 zł przy sumie gwarancyjnej 500 000 zł
 • wariant II - składka roczna od koła wynosi 465 zł przy sumie gwarancyjnej 400 000 zł
 • wariant III - składka roczna od koła wynosi 350 zł przy sumie gwarancyjnej 300 000 zł

do 13.09.2013r. należy wybrać wariant ubezpieczenia i zgłosić go do tut. ZO na druku „wybór wariantu OC - Gothaer 2014” (wybrany wariant zaznaczyć „X”; wypełniony druk można przesyłać zeskanowany mailem na adres zo.wroclaw@pzlow.pl, druk dostępny na zakładce do pobrania).
do 20.11.2013r. należy opłacić roczną składkę za wybrany wariant (550zł, 465zł lub 350zł) na konto tut. ZO.

Certyfikaty OC Koła wydawane będą od grudnia br.
Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia OC kół łowieckich w zakładce ubezpieczenia

Do pobrania

[07-08-2013] Kurs dla nowowstępujących

Informujemy o rozpoczęciu kursu na uprawnienia podstawowe (dla nowo wstępujących do PZŁ), więcej na zakładce Szkolenia dla nowowstępujących

[07-08-2013] Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2013r, poz. 889 opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Treść rozporządzenia

[29-07-2013] Szkolenie weterynaryjne - nowe terminy

Zapraszamy na szkolenie weterynaryjne dla myśliwych z zakresu oględzin tuszy organizowane w świetlicy tut. Zarządu w terminach 16/23 września (2 dni).
Więcej szczegółów w zakładce szkolenia-inne

[26-07-2013] UWAGA -€“ afrykański pomór świń -€“ realne zagrożenie

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że w dniu 25.07.2013 r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w sprawie zagrożenia zarażeniem zakaźną chorobą wirusową populacji dzików na terenie RP.

Materiały informacyjne dot. afrykańskiego pomoru świń dostępne są tutaj:

Afrykański pomór świń
Afrykański pomór świń - patogeneza - objawy
Afrykański pomór świń - rozporządzenie
Afrykański pomór świń - sytuacja epizootyczna 2013
Afrykański pomór świń - szacowanie ryzyka na terytorium Białorusi

W przypadku zaobserwowania zmian chorobowych u pozyskanych dzików lub podejrzane zachowanie dzików wolno żyjących prosimy o pilny kontakt z Wojewódzką Inspekcją Weterynaryjną we Wrocławiu lub z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii.

[15-07-2013] Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

Z inicjatywy Zarządu Głównego PZŁ Ministerstwo Środowiska przesyła pismo precyzujące proces legislacyjny dotyczący obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Pełna treść znajduje się tutaj

[01-07-2013] Wyniki 51 Okręgowych Zawodów Strzeleckich ZO PZŁ we Wrocławiu
 1. Wyniki indywidualne w klasie powszechnej
 2. Wyniki indywidualne w klasie mistrzowskiej
 3. Wyniki drużynowe klasyfikacji otwartej
 4. Składy drużyn w klasyfikacji otwartej do 6 miejsca
 5. Wyniki drużynowe klasyfikacji powszechnej
 6. Składy drużyn w klasyfikacji powszechnej do 6 miejsca

Konkurencje dodatkowe:

 1. Konkurencję najlepszy śrut - wygrał kol. Hubert Olejnik
 2. Konkurencję najlepsza kula - wygrał kol. Piotr Błoński
 3. Konkurencję najlepsza kaczka, królik - wygrał kol. Paweł Chudziński
[26-06-2013] Podsumowanie festynu "Młodzież-Przyroda-Myśliwi"

Podsumowanie festynu dostęne jest na osobnej zakładce 

[25-06-2013] Szkolenie weterynaryjne z oględzin tuszy

Zapraszamy na szkolenie weterynaryjne dla myśliwych z zakresu oględzin tuszy organizowane w świetlicy tut. Zarządu w terminach 1/8 lipca (2 dni) i 2/9 września (2 dni).
Więcej szczegółów w zakładce szkolenia - inne.

[19-06-2013] Obchody 90-lecia PZŁ we Wrocławiu

Relacja z obchodów dostępna jest tutaj

[18-06-2013] Zakaz rejestrowania broni o kalibrach .222 i .223 Remington

Dotyczy zakazu rejestrowania i sposobu użytkowania broni o kalibrze .222 Remington i .223 Remington.

 1. Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
 2. Pismo Przewodniczącego ZG PZŁ
 3. Pismo Przewodniczącego ZG PZŁ do Ministra Środowiska
[17-06-2013] Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że egzaminy poprawkowe na uzyskanie podstawowych oraz selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania odbędą się w siedzibie ZO PZŁ Wrocław w dniu 3 lipca br. o godz. 9:00.

Strony