oświadczenie o udostępnieniu adresów mailowych.docx