Zgłoszenie psa na ocenę pracy dzikarzy - szpice.doc