Strzelnica

Strzelnica PZŁ we Wrocławiu czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

Gospodarz strzelnicy kol. Jerzy Bernal, tel.609 520 572
(kontakt telefoniczny w godz. 9:00 - 16:00)

Ze względu na strzelania zorganizowane
kół łowieckich i szkolenia dla wstępujących do PZŁ
wskazane jest przed przyjazdem zasięgnięcie informacji o możliwości strzelania.

 

Zdjęcia ze strzelnicy