Ubezpieczenie OC i NNW myśliwego

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW MYŚLIWEGO I STAŻYSTY

Ubezpieczeni - Członkowie PZŁ i pozostałe osoby fizyczne biorące udział w nagankach, polowaniach oraz innych czynnościach i działaniach związanych z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ, stażystów oraz osób, które zakończyły staż i oczekują na egzamin (stażyści zgłaszani do ubezpieczenia w ciągu roku na koniec każdego kwartału).

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie RP.

SUMA UBEZPIECZENIA na 2019 rok – 50.000 zł.

umowa generalna z dnia 13 września 2018 r. potwierdzona polisą COR 062028

 

SZCZEGÓŁY UBEZPIECZENIA

 

Zgłoszenie szkody e-mail: likwidacja@szkodylowieckie.pl

 

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. zszczesniewska@modusbroker.pl

Druk zgłoszenia szkody NNW myśliwego znajduje się w zakładce "DO POBRANIA".


PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OC MYŚLIWEGO I STAŻYSTY

Ubezpieczeni - Myśliwi - Członkowie PZŁ, stażyści oraz inne osoby fizyczne biorące udział w pracach i działaniach związanych z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ (stażyści zgłaszani do ubezpieczenia w ciągu roku na koniec każdego kwartału).

Zakres ubezpieczenia:

  1. Ustawowa odpowiedzialność cywilna odszkodowawcza za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia na terytorium RP
  2. Suma gwarancyjna na 2019 r.: 550.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego.
  3. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez myśliwego innemu myśliwemu.

Umowa generalna z dnia 13 września 2018 r. potwierdzona polisą COR 062247.

 

SZCZEGÓŁY UBEZPIECZENIA

 

Zgłoszenie szkody e-mail: likwidacja@szkodylowieckie.pl

 

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. zszczesniewska@modusbroker.pl

Druk zgłoszenia szkody OC myśliwego znajduje sie w zakładce "DO POBRANIA".


DOUBEZPIECZENIA


Doubezpieczenie NNW myśliwych I stażystów

W 2019 roku myśliwi mają możliwość dobrowolnego zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia 50 000 PLN w ubezpieczeniu NNW myśliwego.

Zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia DO 55 000 zł – za dodatkową, roczną składkę od myśliwego 95 zł

Okres obowiązywania od 01.01.2019 do 31.12.2019

(lub od momentu  opłaty składki jeśli  wpłacamy po 1 stycznia 2019 r.)

Każdy myśliwy podejmuje indywidualnie decyzję czy chce podnieść swoją sumę ubezpieczenia.

Myśliwi chcący skorzystać z tej możliwości powinni najpóźniej do 31.03.2019 r. zgłosić i opłacić dodatkową składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

Towarzystwo Wiener oferuje atrakcyjne doubezpieczenie stworzone specjalnie dla członków PZŁ. Umożliwia on za niską składkę zawarcie ubezpieczenia i ochronę w takim samym zakresie jak obowiązkowe ubezpieczenie NNW.