Aktualności

[15-04-2021] Informacja Nadleśnictwa Syców o planowanych zabiegach ochronnych

Nadleśnictwo Syców informuje o planowanych zabiegach ratowniczych na obszarze lasów w zarządzie nadleśnictwa w związku z masowym występowaniem chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha). Do tego celu używany będzie profesjonalny środek ochrony roślin –MOSPILAN 20 SP (metoda agrolotnicza).

Wymieniony preparat będzie zastosowany zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującym w tym zakresie prawem. W ostatnich latach Nadleśnictwo Syców odnotowuje wzrost liczebności populacji chrabąszcza majowego, a co za tym idzie nasilenie szkód wyrządzanych przez larwy tego gatunku tzw. „pędraki”. Do największych zniszczeń dochodzi w obrębie leśnym Rychtal tj. Leśnictwa Smardze, Sadogóra i Darnowiec oraz obrębie Syców – Leśnictwo Dziadowa Kłoda. Wymienione kompleksy od 2017 roku są uznane za tzw. „uporczywe pędraczyska”.

W myśl art. 9 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), która podaje „W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do (…) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych”. Nadleśnictwo Syców jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich działań.

Wraz z Zespołem Ochrony Lasu w Łopuchówku oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu Nadleśnictwo zamierza wykonać w maju 2021 roku zabiegi chemicznego ograniczania liczebności imago chrabąszcza majowego techniką lotniczą na łącznej powierzchni ok. 5600 ha. Dzięki tym działaniom skutecznie można pomóc naszym drzewom, gdyż środek ten rozrzedza populację i uniemożliwia złożenie przez samice chrząszcza jaj do gleby. Zabiegi te wykonane zostaną z zastosowaniem środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP (substancja czynna acetamipryd – 20 %), w dawce 0,4 kg/ha, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów szczegółowych dotyczących jego stosowania. Środek ten działa na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie, ale szkodliwie wpływa tylko na owady ssące i gryzące w sposób kontaktowy i żołądkowy. Zabiegi agrolotnicze zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r.( Dz.U. 2014 poz.516 ) w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.

W czasie zabiegów ratowniczych obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych opryskami drzewostanów, natomiast po zabiegach nie przewiduje się tzw. okresu prewencji. Producent środka ochrony zastrzega jedynie 14 dniowy okres karencji przy zbiorze runa leśnego po zabiegu. O zakazie wstępu do lasu sygnalizować będą tablice ostrzegawcze umieszczone przy drogach dojazdowych.

[01-04-2021] Konsultacje publiczne dotyczące inicjatyw unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej

Komisja Europejska przeprowadza do dnia 5 kwietnia 2021 roku  konsultacje publiczne w celu poinformowania o kilku kluczowych inicjatywach w zakresie różnorodności biologicznej. Efekty tych konsultacji będą miały olbrzymi wpływ na dalsze działania związane z ochroną przyrody oraz gospodarką leśną. Ważne jest również to, że podejmowane kroki w tych dziedzinach nie będą uwzględniały indywidualnej ochrony przyrody, jaką aktualnie prowadzą państwa członkowskie UE oraz ujednolicą zasady gospodarki leśnej dla wszystkich lasów Europy. Jako leśnicy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że różnorodność przyrodnicza wymaga różnorodności w naszych działaniach oraz maksymalnego dopasowania tych działań do potrzeb przyrody.

Głos każdego w tej sprawie jest ważny! Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety pn. Konsultacje publiczne dotyczące inicjatyw unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation

[31-03-2021] Dotychczasowe obwody łowieckie i dzierżawy jeszcze przez rok!

W dniu 31 marca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 586).

Ustawa przesuwa z 31 marca 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. termin, w którym sejmiki województw są zobowiązane do dokonania nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii. Dotychczasowe podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów do poszczególnych kategorii zachowają ważność do 31 marca 2022 r. Ponadto, ustawa przedłuża okres obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy do 31 marca 2022 r.

Podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, zachowują ważność i zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2022 r. Tym samym jeszcze przez rok obowiązywać będzie dotychczasowy podział kraju na obwody łowieckie a umowy dzierżaw obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy będą obowiązywać do końca marca 2022 r. Uniknięto w ten sposób poważnych skutków dla gospodarki łowieckiej, w tym walki z ASF, oraz szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań z tytułu szkód łowieckich na terenie tych województw, których sejmiki województw do chwili obecnej nie podjęły uchwał w sprawie podziału województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii.

Skutkiem wejścia w życie ustawy dla stosowania rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. poz. 139) będzie konieczność ponownego złożenia wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na zasadach określonych w tym rozporządzeniu. Utracą tym samym moc prawną wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, a także uchwały komisji w sprawie oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich i wnioskodawców.

[29-03-2021] Sandra BERNAL ze srebrem na Pucharze Świata w Indiach!

26-go marca 2021 roku nasza koleżanka po strzelbie (KŁ KNIEJA we Wrocławiu) i jednocześnie członkini Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ we Wrocławiu - Sandra BERNAL - zdobyła srebrny medal w konkurencji TRAP Kobiet na Pucharze Świata w New Delhi (Indie).

Do finału Sandra weszła z wynikiem 111pkt zajmując piątą lokatę. Zafundowała nam spore emocje w finale, gdzie strzelając równo i skutecznie doszła do dwuosobowej (wraz ze reprezentantką Słowacji Zuzanną REHAK STEFECEKOVĄ) rozgrywki o złoty medal. Podstawowa seria rozgrywki o zloto nie przyniosła rozstrzygnięcia, potrzebna więc była dogrywka, która zgodnie z zasadami na Pucharze Świata trwa do pierwszego puszczonego rzutka. 

Sandrze gratulujemy wyniku! Będziemy też za nią trzymać kciuki podczas Igrzysk Olimpijskich, które w tym roku odbędą się w Tokio.

[26-03-2021] Działanie strzelnicy ZO PZŁ we Wrocławiu

W związku z ograniczeniami covidowymi przypominamy, iż na strzelnicy ZO PZŁ we Wrocławiu obowiązuje reżim sanitarny, tj. obowiązek stosowania maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu 2m.

Od dnia jutrzejszego tj. od soboty 26.03.2021r. w związku z prowadzeniem przez ZO działalności wspomagającej łowiectwo (PKD94.99Z) wstęp na strzelnicę mają wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, co musi zostać potwierdzone okazaniem ważnej legitymacji PZŁ.

Limit osób na osiach zostaje ustalony do max. 3 osób na osi (z zachowaniem w/w reżimu sanitarnego). Tym samym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia czy osie są wolne do dyspozycji.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Zarządu Okręgowego.

[25-03-2021] Ankieta dot. psów rasy Gończych Polskich

Na prośbę Pana Radosława Machaj studenta leśnictwa na Wydziale Leśnym w Krakowie publikujemy link do ankiety dot. właścicieli psów rasy Gończy Polski.
Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia ankiety:

Ankieta dot. właścicieli psów rasy Gończy Polski

[22-03-2021] Kolejne kuropatwy wypuszczone przez WKŁ JELEŃ w Oleśnicy

W sobotę 20-go marca 2021r. Koledzy z WKŁ JELEŃ w Oleśnicy, trzci rok z rzędu, wypuszczali 700szt. kuropatwy na swoich terenach. A wszystko to w ramach programu współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Telewizyjna relacja z wydarzenia - FAKTY TVP 3 Wrocław

 

[19-03-2021] Testy Hodowlane - Próby Pracy Wyżłów

Komisja Kynologiczna wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ we Wrocławiu mają przyjemnośc zaprosić na Testy Hodowlane - Próby Pracy Wyżłów w dniu 17.04.2021r.

Link do zgłoszenia https://forms.gle/rDuEqWyAboVg1oZp8

[19-03-2021] Odnaleźć sens w tragedii

3 lutego na jeziorze Inśko doszło do tragedii. Jelenie spłoszone prawdopodobnie przez zorganizowaną grupę zbieraczy poroża, wtargnęły na zamarzniętą taflę. Ponieważ ich ciężar był ogromny (jeden byk waży ok. 200 kg, na lód weszło ponad 30 osobników) lód zaczął się łamać, a jelenie tonąć. W dramatycznej akcji ratunkowej brali udział okoliczni myśliwi, strażacy i rolnicy.

Czytaj więcej o akcji ratowania jeleni

[19-03-2021] Konkurs „Kobieca strona łowiectwa” rozstrzygnięty

Z okazji Dnia Kobiet Polski Związek Łowiecki przeprowadził w tym roku konkurs pt. „Kobieca strona łowiectwa” na reaktywowanej platformie komunikacyjnej – Instagramie. 38 dian startowało w kategoriach: polowanie, strzelectwo, kynologia, sygnalistyka.

Wyniki konkursu

[19-03-2021] Ogłoszenie w sprawie sprzedaży auta

Likwidator sprzeda składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa: „Łowiec Polski” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, w postaci :

Samochód osobowy Suzuki Grand Vitara 1.9 TDI  z 2008 r. (Oferta nr ŁP 2/2021)

Ogłoszenie

[19-03-2021] PZŁ i PZSS podpisały ważne porozumienie. Zyska młodzież i polska kadra narodowa

9 marca w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli PZŁ z przedstawicielami PZSS. Celem spotkania było nawiązanie bliskiej współpracy Polskiego Związku Łowieckiego z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego jako dwóch środowisk gromadzących ludzi związanych bezpośrednio ze strzelectwem oraz wypracowanie porozumienia pomiędzy obiema organizacjami.

Relacja ze spotkania

[17-03-2021] Akcja ratunkowa w lesie

Jelenie byki czasami zaplątują się w leśne lub przydrożne ogrodzenia. Taka sytuacja miała niedawno miejsce na terenie obwodu dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Darzbór” w Szczecinku w okolicy miejscowości Radacz. Jeden z myśliwych podczas leśnego spaceru zauważył zaplątanego wieńcem jelenia byka. O sytuacji niezwłocznie powiadomił lokalnego leśniczego, który po konsultacji z łowczym Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku zadecydował o podjęciu próby uwolnienia jelenia. Na miejscu pojawił się lekarz weterynarii z Czaplinka, który kilkoma strzałami z broni pneumatycznej uśpił byka przy użyciu specjalnych preparatów. Myśliwi odcięli splątane druty siatki ogrodzenia z wieńca byka i zwierzę zostało uwolnione. Król naszych lasów dostał drugie życie.  Dziękujemy Kolegom za udaną akcję!

Relację z wydarzenia można obejrzeć tutaj

[17-03-2021] Ogłoszenie w sprawie sprzedaży archiwalnych numerów „Łowca Polskiego”

Likwidator sprzeda składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa: „Łowiec Polski” Sp. z o.o. - link do ogłoszenia

[17-03-2021] Jedliście kiedyś pierogi z ognia?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka "Kuchni na dziko".

Strony